CO MOŻEMY

DLA CIEBIE ZROBIĆ?

W zakresie:

klimatu, energii i powietrza

festiwale ekologiczne online, filmy edukacyjne

webinary, pogadanki z mieszkańcami online

prelekcje w szkołach lub online

stoisko edukacyjne, stoisko warsztatowe na eventach plenerowych

IconIconIconIcon

posty, stories, pogadanki, live na portalach społecznościowych

gry edukacyjne planszowe i karciane

książeczki edukacyjne, komiksy, publikacje

ulotki, broszury, roll-upy, banery, plakaty

IconIconIconIcon Icon

PRZYKŁADY NASZYCH

DZIAŁAŃ, WSPÓŁPRACY I ZLECEŃ:

"EKOFESTON"

To ogólnopolski festiwal ekologii w największym plenerze świata czyli W Internecie. Organizowany co każdego roku 22 kwietnia

z okazji Dnia Ziemi! to połączenie wiedzy i atrakcji adekwatnych do wieku, potrzeb,predyspozycji i zainteresowań dzieci, a także, co bardzo ważne, dorosłych. Chodzi bowiem o to, abyudział w wydarzeniu mógł wziąć każdy , bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, bo edukacjaekologiczna jest wspólną potrzebą nas wszystkich.

Bioróżnorodność, klimat i tradycje

(2022) W ramach projektu CEE Centrum Edukacji Ekologicznej

w Wiśle, pt. "Pasterze i pastwiska - tradycja nam bliska. Kampania edukacyjno-edukacyjna na rzecz ekologii i środowiska" zrealizowaliśmy takie elementy jak: film edukacyjny pt. "Pasterze

i pastwiska - tradycja nam bliska", grę planszową "Kyrdel na wypasie"

i komiks "Wakacje z owcami".

EKOSTREFA Kibicuj Środowisku

(2022) Warsztaty kreatywne, występy na scenie, pogadanki, stoiska partnerów, konkursy ekologiczne, gry i zabawy to tylko część atrakcji, które przygotowaliśmy dla Kibiców Środowiska, którzy zebrali się 9 października 2022 r. na Stadion Miejski w Poznaniu. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Zaraz Wracam, Amica, a także Stowarzyszeniem "Wiara Lecha"

i Stowarzyszeniem Kibiców "Kolejarz", oraz gronem partnerów.


Ochrona zapylaczy

(2021) W ramach projektu CEE Centrum Edukacji Ekologicznejw Wiśle, pt. "Przyczółek dla pszczółek - kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz ochrony pszczół", zrealizowaliśmy m.in. takie elementy jak: film edukacyjny cykliczne warsztaty ekologiczne o tematyce pszczół i miodu, spot filmowy pt. "Pszczoły dla ludzi, ludzie dla pszczół", koomiks pt. "Wakacje z Pszczołami", książeczkę z zadaniami pt. "Pszczoły łamigłówki i zagadki".

"Jak chronić środowisko naturalne"

(2021) W ramach zlecenia Miastem Stołecznym Warszawa przeprowadziliśmy konkurs "Jak chronić środowisko naturalne".
Każdy z mieszkańców mógł zakręcić konkursowym kołem i dostać odpowiednią nagrodę za dobrą odpowiedź.

"MISJA-EMISJA"

(2013-2015) Ogólnopolska kampania Abrys na rzecz likwidacji niskiej emisji sfinansowana ze środków NFOŚiGW. Została zrealizowana za pośrednictwem gmin, przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz grup edukatorów.ZAKRES DZIAŁAŃ: koncepcja kampanii, materiały informacyjno-edukacyjne (zaproszenia, newslettery, biuletyny, komiks "Dymski kontra dymony"), strona www projektu, konferencja prasowa, dla samorządów, konkursy "Gmina z misją" oraz "Lekcja o niskiej emisji", seria spotów wideo, gra miejska, dni otwarte w ciepłowniach i inne.

Gadżety ekologiczne dla Pruszkowa

(2019) - przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy działania edukacyjno-ekologiczne dla miasta Pruszków. ZAKRES DZIAŁAŃ: opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk i dostawę książeczki edukacyjnej z zadaniami dla dzieci o tematyce segregacji odpadów i niskiej emisji z fabułą nawiązującą do bajki o żbiku Pruszku, zorganizowanie ekostoiska wraz z obsługą animatorów podczas imprez "Pożegnanie lata" oraz "Piknik ekologiczny", zorganizowanie gry miejskiej poświęconej niskiej emisji, sprzedaż ekogadżetów, wykonanie puzzli i magnesów nawiązujące do bajki o żbiku Pruszku, organizacja konkursu plastycznego i przygotowanie animacji na stronę internetową.

"Mądrze ogrzewaMY w Świdnicy"

(2017) - kampania dla UM w Świdnicy na rzecz czystego powietrza.ZAKRES DZIAŁAŃ: logotyp i szata graficzna kampaniii, materiały informacyjno-edukacyjne (w tym komiks "Strażnicy Świdnicy"), artykuły prasowe, spoty radiowe i filmowe, spektakle, prelekcje w szkołach i przedszkolach, konferencje dla nauczycieli, szkolenie dla Straży Miejskiej, gra miejska, stoisko edukacyjne podczas imprezy plenerowej, ekogadżety.

ODWIEDŹ NAS NA NASZYCH SOCIAL MEDIACH:

instagram

YouTube

facebook

ekoedu.com.pl

Icon Icon Icon